“Names, not numbers”: Zeeland outreach event concluded

Urmila Chaudhary

In the Spring of 2018, 10 UCR students joined the Cities of Refuge team. They conducted Capstone research on the reception and integration of refugees in Zeeland, the rural province in the South-West of the Netherlands where the team and the college are based. The qualitative and quantitative research focused on emergency reception, housing, work, well-being, education, the shifts in governance and the differences between the 13 municipalities in the province. On the 15th of May they presented their findings during a large outreach event with politicians, policy-makers, ngo’s, newcomers and many other stakeholders. Some of the findings, summarized here in Dutch.

In het kader van het Cities of Refuge Capstone onderzoek interviewden UCR studenten 50 politici, beleidsmakers, nieuwkomers en andere betrokkenen, bestudeerden beleidsstukken en zaten bij bijeenkomsten van participatie-verklaringstrajecten of lessen op basisscholen.

In publieke debatten over de opvang en integratie van vluchtelingen staan aantallen vaak centraal, zoals het aantal gehuisveste vluchtelingen per gemeente. Wie naar deze aantallen, kijkt, ziet een vrij positief beeld.

Statushouders hebben een woning, gaan naar school en hebben soms al werk. De werkelijkheid achter die getallen is soms zorgelijker.

Op basis van interviews met nieuwkomers, onderwijzers, maatschappelijk werkers en lokale beleidsmakers, heeft het onderzoek individuele gevallen en ervaringen van nieuwkomers, professionals en beleidsmakers in beeld gebracht.

Het onderzoek wijst uit dat in kleine Zeeuwse gemeenten een betrokken ambtenaar, een bevlogen wethouder, een enthousiasteondernemer, een actieve vrijwilliger of een proactieve nieuwkomer alle verschil maken.

Een veelheid aan instanties in Zeeuwse gemeenten blijkt verder verantwoordelijk voor de opvang en integratie van vluchtelingen.

In de praktijk blijkt dat deze versnippering voor problemen zorgt voor nieuwkomers en professionals, zoals onderwijzers.

In de invulling van lokaal beleid omtrent de opvang en integratie van vluchtelingen kunnen mensenrechten tot slot een veel sterker kader vormen dan nu het geval is.

Students also presented posters. The event was a Side Event of the Four Freedoms awards, and received attention in the local press. https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/105744/Zorgen-om-de-rechten-van-Zeeuwse-vluchtelingen , https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/hulp-aan-nieuwkomers-in-zeeland-is-te-versnipperd~a2633a09/

A longer report will be shared at a later stage.